Ned1.Communicatie

De web­site van mijn vorige werkgever (way back!).

Klant

Ned1.Communicatie

Product(en)

Flash web­site

Werkza­amhe­den

Grafisch ontwerp
Inter­ac­tie ontwerp
Tech­nis­che real­isatie (as 2.0 / php)

Comments are closed.